Choď na obsah Choď na menu
 


 

Študijné odbory

 

Hudobný odbor

 

 

Obrázok

 

 

            Záujem o štúdium v hudobnom odbore je tradične najvyšší. Po absolvovaní prípravného štúdia si žiaci majú možnosť vybrať zo širokej ponuky hudobných nástrojov.

 

Podľa schopností, predpokladov a záujmu si vyberajú predmety: hra na klavíri, keyboarde, gitare, zobcovej a priečnej flaute,  akordeóne, alebo spev.

 

Žiaci individuálnym štúdiom získavajú na nástroji určitú zručnosť, od začiatku sú vedení k systematickej a vytrvalej práci a k pocitu zodpovednosti. Mimoriadne nadané detí sú zaradené do formy rozšíreného vyučovania. Usilovní a cieľavedomí žiaci sa zúčastňujú často na školských a celoslovenských súťažiach, na ktorých sa s úspechom umiestňujú na popredných miestach.

 

Veľké možnosti na prezentáciou majú žiaci na rôznych druhoch koncertov a podujatí školy – interné, triedne, verejné koncerty,výročné a tematické koncerty.

V hudobnom odbore sú zaradení žiaci od predškolského veku až po dospelých. Pedagógovia hudobného odboru spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti v hudobnom odbore.

 

 

 • klavír
 • keyboard
 • zobcová flauta
 • saxofón
 • spev
 • akustická gitara

 

 

 

Výtvarný odbor

 

Obrázok

 

 

 

             Vyučovací proces je zameraný na rozvoj výtvarnej kreativity, integrujúc zložky citovej a rozumovej výchovy. Individuálny prístup k žiakom prispieva k zvládnutiu základných výtvarných techník: kresby, maľby, grafiky, modelovania, keramiky a pod. Výtvarné prostriedky a kompozičné princípy v príslušnom materiály napomáhajú k postupnému utváraniu si vlastného výtvarného názoru. Profilácia štúdia je zameraná nielen na talentované deti, ale umožňuje aktivovať aj spontánny záujem každého žiaka o výtvarné sebavyjadrenie.

 

Najlepšie práce sú zasielané na rôzne domáce  súťaže.

Výtvarný odbor navštevujú žiaci vo veku od 5 do 18 rokov, s možnosťou pokračovať v štúdiu pre dospelých.

 

 

 

 • kresba
 • modelovanie
 • práca s materiálom
 • rôzne techniky
 • maľba
 • grafika

 

 

 

 

Pedagogický zbor